۱. جریان برق را قطع کنید.

۲. جریان آب را بسته و آب مانده در مخزن آبگیری را خارج کرده و رطوبت احتمالی را خشک کنید.

۳. یاتاقان‌ها و نقاط چرخشی را روغن‌کاری کنید.

۴. در صورت وجود نشانه‌های پوسیدگی در کف یا کناره‌های کولر، مناطق یاد شده را بعد از رسوب‌زدائی، با عایق قیری مخصوص بپوشانید.

۵. در صورت امکان پوشال‌های کولر، خارج از چارچوب کولر تمیز شده و بعد از خشک شدن در جای خود قرار داده شود.

۶. برای پوشانیدن کولر، از پوشش برزنتی ضدآب که تمام جوانب آن را دربر بگیرد استفاده کنید و برزنت محل ارتباط کولر به کانال هوا را با پوشش پلاستیکی در مقابل سرما محافظت کنید.

۷. تمام قسمت‌های انتقال آب به کولر از قبیل لوله‌های مسی یا پلاستیکی و شناور داخل کولر را جمع‌آوری کنید.

۸. دریچه‌های هوارسان به فضای مسکونی و کار را با استفاده از اهرم مخصوص ببندید.

۹. اگر کانال‌کشی کولر از خارج انجام گرفته حتماً باید با استفاده از عایق کاری به وسیله پشم شیشه یا عایق یا به‌کار بردن سایبان اتلاف سرما در اثر تابش مستقیم خورشید کانال‌ها جلوگیری کنیم.